Donnalulus Ma-Cherie

 

2.Cert.

Født 23/4-2014. Høyde 39 cm.